Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor… Yargıtay’dan ”resmi dinlence” sonucu!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor… Yargıtay’dan ”resmi dinlence” sonucu!

27 Ağustos 2022 0 Yazar: admin

Yargıtay, resmi tatilde çalışan işçiyle ilgili milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

Yargıtay resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi için emsal durumunda bir karar verdi. Karara gore Yüksek Mahkeme; “işçi ulusal bayram ve genel dinlence günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır” dedi.

Sekiz yıl çalmış olduğu işyerinden kovulan satış temsilcisi, İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yiyecek ve servis uygulamasının bulunduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü sadece alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü. Davacı; averaj iki ayda bir Doğu Anadolu BÖlgesi’nde bir ay süre ile görevlendirildiğini, ödenmesi ihtiyaç duyulan saha primlerinin yalnız iki kez ödendiğini iddia etti. Kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti. Davalı iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Sonucu her iki taraf da temyiz etti.

Emsal özellikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, resmi dinlence günlerinde bir saat dahi meydana getirilen çalışmanın karşılığında tam yevmiye ödenmesi gerektiği hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

İş Kanunu’nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalmış olduğu anlaşılan davacının çalmış olduğu her bir ulusal bayram genel dinlence günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazanılmış olduğu gözden kaçırılmıştır. Hesaplamanın çalışılan saat üstünden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel dinlence günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır. Yargı altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü bulunduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağı düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

İHA