Seçim öncesi toplumsal medyaya sıkıdüzen yasası geliyor!

Seçim öncesi toplumsal medyaya sıkıdüzen yasası geliyor!

3 Ekim 2022 0 Yazar:

Artık 1 yıldan kısa bir süre kalan 2023 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ile MHP “dezenformasyonla savaşım” kapsamında hazırladığı toplumsal medya kanun teklifini TBMM gündemine taşıyor.

TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 6. Yasama Yılı’ndaki ilk işi, “dezenformasyonla savaşım düzenlemesi” olarak malum Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek olacak.

Geride kalan yasama senesinde TBMM Hakkaniyet Komisyonu’nda kabul edilen ve toplumsal medya ile web haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşülmesi tartışmalar üstüne ekim ayına ertelenmişti.

AK Parti ve MHP’nin 26 Mayıs’ta Meclis’e getirmiş olduğu kanun teklifi toplumsal medya için ‘sıkıdüzen yasası’ olarak nitelendiriliyor.

PAYLAŞANA DA HAPİS CEZASI

Toplumsal medyada halk içinde kaygı, korku yada ürkü yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde açıkca yürüyerek kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek yada bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde söz mevzusu ceza yarı oranında artırılacak.

TÜM BİLGİLER SAVCILIKLARA

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer edinen, halkı yanıltıcı bilgiyi açıkca yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarına mevzu web içeriklerini oluşturan yada yürüyerek faillere ulaşmak için lüzumlu olan detayları, soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında yargılamanın yürütülmüş olduğu mahkemece talep edilmesi üstüne, ilgili toplumsal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi, adli mercilere verecek.

Bu bilgiler, talep eden cumhuriyet başsavcılığı yada mahkemeye verilmezse ilgili cumhuriyet savcısınca, yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcının web trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranında daraltılması talebiyle Ankara Barış Ceza Hakimliğine başvurulabilecek.

İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması sonucu verilmesi halinde, bu karar erişim sağlayıcılara bildirilmek suretiyle BTK’ye gönderilecek. Kararın gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafınca yerine getirilecek. Toplumsal ağ sağlayıcının, yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde yaptırımlar kaldırılacak ve BTK’ye bildirilecek.

BAŞLIK ETİKETLERİNE DE KISITLAMA

Toplumsal ağ sağlayıcı, kanun kapsamındaki suçlara ilişkin içerikler ile başlık etiketlerinin yayınlanmamasına ilişkin kendi sistem, mekanizma ve algoritmasında BTK ile iş birliği halinde lüzumlu tedbirleri alacak, bu tedbirler raporunda bulunacak. Toplumsal ağ sağlayıcıları, kurum tarafınca istenen detayları kuruma vermekle yükümlü tutulacak.

REKLAM VE BANT YASAĞI

İdari tedbirler saklı kalmak kaydıyla, BTK Başkanı tarafınca verilen içeriğin çıkarılması ve/yada erişimin engellenmesi kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde, Türkiye’de ikamet eden vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcıya 6 aya kadar reklam vermesinin yasaklanmasına BTK Başkanı tarafınca karar verilebilecek. Bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak. Reklam yasağı sonucu Resmi Gazete’de yayımlanacak.

BTK Başkanı, reklam yasağı kararının yanı sıra içeriğin çıkarılması ve/yada erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmesine kadar toplumsal ağ sağlayıcının web trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için barış ceza hakimliğine başvurabilecek.

Hakim tarafınca bu yönde verilen kararın ilgili toplumsal ağ sağlayıcıya bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde içeriğin çıkarılması ve/yada erişimin engellenmesi kararının toplumsal ağ sağlayıcı tarafınca yerine getirilmemesi halinde, toplumsal ağ sağlayıcının web trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için BTK Başkanı tarafınca barış ceza hakimliğine başvurulabilecek.

EN GEÇ 4 SAAT…

Hakim tarafınca verilen kararlar, erişim sağlayıcılara bildirilmek suretiyle BTK’ye gönderilecek. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafınca yerine getirilecek. Toplumsal ağ sağlayıcının, içeriğin çıkarılması ve/yada erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmesi ve BTK’ye bildirmesi halinde yalnızca web trafiği bant genişliğinin daraltılması tedbiri kaldırılacak.

BTK Başkanınca verilen yönetimsel para cezaları, yasal süresinde 1 yıl içinde birden fazla ödenmezse, Başkan tarafınca yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcıya Türkiye’de ikamet eden vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili toplumsal ağ sağlayıcısına 6 aya kadar yeni reklam vermesinin yasaklanmasına karar verilebilecek. Bu kapsamda verilen reklam yasağına aykırı davranan Türkiye’de ikamet eden vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere 10 bin liradan 100 bin liraya kadar yönetimsel para cezası uygulanmasına BTK Başkanı karar verebilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı, BTK tarafınca yapılacak kullanıcı haklarına ilişkin düzenlemelere uyacak.

Toplumsal ağ sağlayıcı, başlık etiketleri yada öne çıkarılan içerikler vesilesiyle ortam sağlamış olduğu başkasına ilişik gösterim kanalıyla işlenen suçtan, yayını sunuş biçiminden kullanıcının söz mevzusu yayına ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise görevli olacak.

BTK İLE OLAĞAN ÜSTÜ DURUM PLANI

Toplumsal ağ sağlayıcı, kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğrenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunması halinde, bu içinde ne olduğu ve içinde ne olduğu oluşturana ilişkin detayları yetkili kolluk birimleriyle paylaşacak.

BTK, toplumsal ağ sağlayıcının bu kanuna uyumuna ilişkin olarak toplumsal ağ sağlayıcıdan kurumsal yapı, bilişim sistemleri, algoritmalar, veri işleme mekanizmaları ve ticari tutumlar dahil her türlü açıklamayı talep edebilecek. Toplumsal ağ sağlayıcı, BTK tarafınca talep edilen data ve belgeleri en geç 3 ay içinde verecek. BTK, toplumsal ağ sağlayıcının kanuna uyumunu, toplumsal ağ sağlayıcının tüm tesislerinde yerinde inceleyebilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını etkileyen muhteşem durumlara ilişkin kriz planı oluşturmakla ve kuruma bildirmekle yükümlü olacak.

BTK Başkanı, kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerini getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya bundan önceki takvim yılındaki küresel cirosunun yüzde 3’üne kadar yönetimsel para cezası verebilecek.

(Kaynak)