SPK, Sedat Peker’in iddialarını yargıya taşıyor

SPK, Sedat Peker’in iddialarını yargıya taşıyor

29 Ağustos 2022 0 Yazar: admin

Ana para Piyasası Kurulu (SPK), organize kabahat örgütü lideri Sedat Peker’in rüşvet iddialarına ilişkin kabahat duyurusunda bulunacaklarını deklare etti.

Organize kabahat örgütü lideri Sedat Peker, eski Ana para Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir problem sebebiyle başvuran Marka Yatırım Tüm ortaklık’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, AK Parti Erzurum Milletvekili olan kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etmişti.

Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu’dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında “rüşvet” istendiğini öne sürerek belge paylaşmıştı. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, hemen sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun, Mine Tozlu Sineren’e ulaşarak söz mevzusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti.

Sedat Peker’in iddialarını doğrulayan Sineren, “Ben Sedat Peker’i eskiden tanırım fakat bu bilgilere nereden ulaştığını bilmiyorum. Yalnız tanışıklığımı var. Bana daha ilkin yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı geçmiş olsun mesajı iletti. Sedat Peker’in yazdıklarında doğru olmayan küçücük şeyler var” demişti.

SPK’DEN AÇIKLAMA
Ana para Piyasası Kurulu (SPK), Peker’in toplumsal medya hesabından ortaya attığı iddialara karşılık izahat yayımladı. Mine Tozlu Sineren’’in de olduğu ilgililer hakkında kabahat duyurusunda bulunulacağını açıklayan SPK, “Sineren, Piyasa Dolandırıcılığı suçu kapsamında işlem yapılmak suretiyle savcılığa yakınma edildi, ana para artırımı başvurusu ana para piyasası mevzuatına aykırılıklar sebebiyle iptal edildi” denildi.

Açıklamada ek olarak, “Aralarında Mine Tozlu Sineren’in de olduğu ilgililer hakkında SPK’nin 110’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak suretiyle SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

İDDİALAR REDDEDİLDİ
SPK açıklamasında, iddiaların ‘aslı astarı olmayan’ olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, Sineren’in şirketi tarafınca 5 Nisan 2021’de kurula başvuruyla 2017-2021 yıllarında 30’un üstünde değişik kişilerden toplanan en düşüğü 32 bin lira, en yükseği ise 5 milyon 200 bin lira tutarlarında olmak suretiyle toplam 25 milyon 10 bin liralık fonun ana paraya eklenmesinin talep edilmiş olduğu yazıldı.

Firmanın belgeleri ‘tam ve eksiksiz olarak iletmediği’ iddia edilen açıklamada şirkete iki ayrı tarihlerde yazı iletildiği öne sürüldü.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Son günlerde bazı basın gösterim organlarında ve toplumsal medya mecralarında yer edinen iddialara ilişkin olarak aşağıda yer edinen açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.

Söz mevzusu haberlerde Marka Yatırım Tüm ortaklık A.Ş tarafınca Kurulumuza meydana getirilen bedelli ana para artırımı başvurusuna ve şirkete ilişkin Kurulumuzca yürütülen denetim/nezaret çalışmalarına ilişkin olarak gerçeği yansıtmayan, aslı astarı olmayan bir ekip iddialara yer verildiği görülmüştür.

Ana para Piyasası Kurulu, halka açık anonim ortaklıkların ana para artırımı başvurularını 6362 sayılı Ana para Piyasası Kanunu’nun kendisine verdiği vazife ve yetkiler uyarınca ana para piyasası mevzuatına uygunluğu ve yatırımcıların korunması ilkesi doğrultusunda incelemekte ve sonuçlandırmaktadır.

Şirket tarafınca 05.04.2021 tarihinde Kurulumuza meydana getirilen müracaat ile 2017-2021 yılları aralığında 30’un üstünde değişik kişilerden toplanan en düşüğü 32.000 TL, en yükseği ise 5.200.000 TL tutarlarında olmak suretiyle toplam 25.010.000 TL’lik fonun ana paraya eklenmesi talep edilmiştir. Öteki tüm başvurularda olduğu benzer biçimde hareket edilmiş ve söz mevzusu müracaat derhal incelemeye alınmıştır. Sadece, meydana getirilen incelemede Şirket’in 05.04.2021 tarihindeki başvurusunda, Kurulumuza belge olarak yalnız ana para artırımına ve fon kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararları iletilmiş olduğu, mevzuat kapsamında iletilmesi ihtiyaç duyulan ilgili belgelerin tam ve eksiksiz olarak iletilmediği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, Şirket başvurusuna ilişkin belgelerin tamamlanması amacıyla; ilki 15.04.2021 tarihinde ve ikincisi ise 16.07.2021 tarihinde olmak suretiyle iki ayrı yazı Şirket’e iletilmiş ve Şirket’ten başvurusuna ilişkin dosyasının tamamlanması talep edilmiştir.

Buna karşın Şirket başvurusu kapsamında iletilmesi ihtiyaç duyulan belgeler Kasım 2021’de tamamlanabilmiştir. Eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, gecikmeksizin müracaat Kurulumuz uzmanlarınca değerlendirilerek, 26.11.2021 tarihindeki İnceleme Raporu ile Kurul Karar Organı’na sunulmuştur.

Şirket dosyasının ana para piyasası mevzuatı çerçevesinde incelemesi sonucunda; 2017-2021 yılları aralığında 30’un üstünde değişik kişilerden toplanan en düşüğü 32.000 TL, en yükseği ise 5.200.000 TL tutarlarında olmak suretiyle toplam 25.010.000 TL’lik fonun ana paraya eklenmesi sebebiyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin görüşüldüğü Kurulumuzun 02.12.2021 tarihindeki toplantısında, ana para piyasası mevzuatına aykırılıklar sebebiyle ve yatırımcıların korunması amacıyla Şirket talebinin negatif karşılanmasına karar verilmiştir. Kurulumuz sonucu gerekçeleriyle beraber Şirkete iletilmiştir.

Öte taraftan Kurulumuzca meydana getirilen incelemeler neticesinde, Şirket hisse piyasasında 23.05.2017-23.02.2018 döneminde meydana gelen işlemlere yönelik olarak Ana para Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde tanımlanan “Piyasa Dolandırıcılığı” suçu kapsamında işlem yapılmak suretiyle, aralarında Mine TOZLU SİNEREN’in de bulunmuş olduğu şahıslar hakkında SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na kabahat duyurusunda bulunulmasına ve borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiş olup, anılan karar, Kurulumuzun 21.01.2021 tarihindeki ve 2021/4 sayılı bülteninde kamuoyuna duyurulmuştur.

Ek olarak Kurulumuzun 27.05.2021 tarihindeki sonucu ile aralarında Mine TOZLU SİNEREN’in de bulunmuş olduğu ilgililer hakkında SPKn’nun 112 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak suretiyle SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulmasına, gene aralarında Mine TOZLU SİNEREN’in de olduğu ilgililer hakkında SPKn’nun 110 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak suretiyle SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Ek olarak Mine TOZLU SİNEREN hakkında yapmış olduğu açıklamalar sebebiyle de Kurulumuzca kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?
Sedat Peker, 27 Ağustos 2022 tarihinde toplumsal medya üstünden eski Ana para Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı ve eski Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı ile ilgili yolsuzluk iddialarında bulunmuştu.

Deli Çavuş adlı toplumsal medya hesabından 50 tweet’lik paylaşım meydana getiren Peker, çeşitli WhatsApp yazışmaları ve belgeleri de kanıt olArak sunmuştu.

Öte taraftan Peker, Özgürlük gazetesi iktisat yazarı Burak Taşçı ile ilgili olarak ise borsa manipülasyonları yaptığını iddia etmişti.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir problem sebebiyle başvuran Marka Yatırım Tüm ortaklık’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, AK Parti’li Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini öne devam eden Peker, Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söylemişti.

Danışmanlık adı altında 12 milyon TL “rüşvet” istediğini öne sürmüştü. Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, hemen sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Taranoğlu’nun, Mine Tozlu Sineren’e ulaşarak söz mevzusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirmişti.